Huurvoorwaarden springkasteel

-- Huurvoorwaarden--

Wij houden van goede afspraken en dat trachten we ook met onze klanten te bekomen om onaangename verrassingen voor beide partijen te voorkomen. 
Hieronder vindt u onze huurvoorwaarden, veel letters, maar wel van belang wanneer u wil samenwerken met Eventorent.

Huurvoorwaarden springkastelen Eventorent


1)Reservatie / betaling / Annulatie


 • De reservatie is pas definitief als deze door Eventorent werd bevestigd.
 • Betaling gebeurt bij voorkeur contant en bij opbouw van het springkasteel.
 • Transport is geheel gratis binnen onze regio van ongeveer 20km. Indien van toepassing zullen wij een kleine extra transportkost aanrekenen voor springkastelen buiten deze grens. Dit wordt steeds op voorhand aangegeven.
 • Annulatie kan enkel kosteloos omwille van slecht weer dezelfde ochtend van plaatsing in samenspraak met Eventorent OF door onvoorziene omstandigheden van beide partijen. 


2)Levering (doorgang en aanwezigheid)


 • Bij de levering van het springkasteel moet altijd iemand aanwezig zijn voor de aanduiding van de opstelplaats.
 • De huurder zorgt voor een vrije doorgang van 1 meter om het springkasteel tot op de opstelplaats te krijgen.
 • Opbouw en afbraak vindt plaats bij daglicht. In drukke periodes kan het soms later zijn, maar dat is dan steeds in samenspraak met de klant.


3)Plaatsing


 • Gelieve vooraf te vermelden op welke ondergrond het springkasteel komt te staan.
 • Voorzie rond het springkasteel een ruimte van minstens 1 meter langs elke zijde en 2 meter achter het kasteel voor de motor.
 • Voor de elektrische aansluiting moet een stopcontact met aarding voorzien worden achter een zekering van minimum 16A/230V.
 • De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden. Deze is bestand tegen regen. Indien u de blower uitschakelt mag deze pas worden aangezet als de motor volledig tot stilstand gekomen is.
 • Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden.
 • De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen (voorkomt verbranding van de motor).


4)Veilig gebruik


 • Brillen, schoenen, sleutelhangers of andere puntige voorwerpen zijn strikt verboden tijdens het gebruik. Dit om materiĆ«le en lichamelijke schade te voorkomen.
 • Verboden om op de muren te klimmen of te hangen bij springkastelen die niet dicht zijn.
 • Verboden te eten of te drinken op het springkasteel.
 • Het voorste gedeelte dient enkel als opstap. Hierdoor is het uit veiligheids-overwegingen ook verboden hierop te springen.
 • Een springkasteel is ontworpen voor kinderen. Permanente begeleiding dient aanwezig te zijn.
 • Alle schade, anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik, zullen worden doorgerekend aan de huurder. Indien het springkasteel voor meerdere dagen gehuurd wordt, zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig opbergen. Bij defect van de blower of springkasteel dient u ons onmiddellijk te verwittigen.


5)Annulatie


 • Bij regenweer gratis annulatie tot 1 uur voor de levering!


6)Wat te doen bij slecht weer


 • Bij regenweer blijft het kasteel gewoon in opgeblazen toestand staan.
 • Bij rukwinden en/of onweer moet het springkasteel eerst veilig ontruimd worden en tijdelijk afgelaten worden. Trek de stekker uit het stopcontact om kortsluiting te vermijden.


  7)Aansprakelijkheid


  • De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurtelijke ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. Daarom is het van belang om even aan te geven of er ondergrondse leidingen lopen op de plaats waar het springkasteel zal geplaatst worden.
  • Indien door onvoorziene omstandigheden of door extreme weersomstandigheden, de gemaakte afspraken niet kunnen nageleefd worden door de verhuurder, kan deze nooit aansprakelijk gesteld worden. Er zal dan altijd naar een passende oplossing gezocht worden.
  • U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken.