verhuur springkasteel

Verhuur van tenten, springkastelen en feestmateriaal

Huurvoorwaarden springkastelen Eventorent


1)Reservatie/ betaling


 • Een voorschot van €50 dient bij reservatie betaald te worden, contant of op het reknr. BE18 1030 3688 8865 van Eventorent.
 • De reservatie is pas definitief als deze door ons werd bevestigd en het voorschot werd voldaan.
 • Het resterende bedrag wordt betaald bij plaatsing van het springkasteel.


2)Levering (doorgang en aanwezigheid)


 • Bij de levering van het springkasteel moet altijd  iemand aanwezig zijn voor  de aanduiding van de opstelplaats.
 • De huurder zorgt voor een vrije doorgang van 1-2 meter om het springkasteel tot op de opstelplaats te krijgen.
 • Levering tussen 8u00 en 12u00 en ophaling tussen 19u00 en 23u00, deze worden onderling afgesproken tussen verhuurder en huurder.


3)Plaatsing


 • Het springkasteel moet op een vlakke ondergrond, vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas,….), bij voorkeur gras of zand waarop het springkasteel volledig vrij kan staan.
 • Gelieve vooraf te vermelden op welke ondergrond het springkasteel komt te staan.
 • Voorzie rond het springkasteel een ruimte van minstens 1 meter langs elke zijde en 2 meter achter het kasteel voor de motor.
 • Voor de elektrische aansluiting moet een stopcontact met aarding voorzien worden achter een zekering van minimum 16A/230V.
 • De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden. Deze is bestand tegen regen. Indien u de blower uitschakelt mag deze pas worden aangezet als de motor volledig tot stilstand gekomen is.
 • Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden.
 • De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen (voorkomt verbranding van de motor).
 • Op een zandgrond moet de blower op houten platen gezet worden zodat deze geen zand kan aanzuigen.


4)Veilig gebruik


 • Brillen, schoenen, sleutelhangers of andere puntige voorwerpen zijn strikt verboden tijdens het gebruik. Dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen.
 • Verboden om op de muren te klimmen of te hangen.
 • Verboden te eten of te drinken op het springkasteel.
 • Het voorste gedeelte dient enkel als opstap. Hierdoor is het uit veiligheids-overwegingen ook verboden hierop te springen.
 • Een springkasteel is ontworpen voor kinderen. Permanente begeleiding dient aanwezig te zijn.
 • De besproken beperkingen in gebruik zijn niet limitatief opgesomd.
 • Alle schade, anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik, zullen worden doorgerekend aan de huurder. Indien het springkasteel voor meerdere dagen gehuurd wordt, zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig opbergen. Bij defect van de blower of springkasteel dient u ons onmiddellijk te verwittigen op het telefoonnummer  0476/70 32 31.


5)Annulatie


 • Bij regenweer gratis annulatie tot 24 uur (1 dag) voor de levering!


6)Wat te doen bij slecht weer


 • Bij regenweer blijft het kasteel gewoon in opgeblazen toestand staan.
 • Uitgezonderd bij rukwinden en/of onweer moet het springkasteel tijdelijk afgelaten worden:
 • Stroomvoorziening uitschakelen.
 • Blower op een beschutte plaats zetten.
 • De muren naar binnen plooien.
 • Springkasteel dubbelvouwen zodat er niet veel water kan inlopen. Indien het toch open blijft liggen sijpelt er water in het binnenste en ontstaat er schade die door de huurder dient betaald te worden. Belangrijk: na de regen het kasteel zo snel mogelijk terug opblazen zodat het kan drogen.


7)Aansprakelijkheid


 • De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurtelijke ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties.
 • U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken.